KONTAKT
Sídlo firmy:
Ulica K.Kuzmányho 2130/8
984 01 Lučenec

Prevádzka:
Pet
öfiho 21
984 01 Lučenec

Tel.: 047/3810388
Mob.: 0903 288 166
e-mail: reklama@jplust.sk
Zamestnávate vo firme viac ako 20 pracovníkov? Poradíme Vám, ako ušetriť stovky až tisíce EUR pri
plnení si povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihom. Využite ponuku chráneného
pracoviska.

Naša reklamná agentúra je držiteľom štatútu chráneného pracoviska (chránenej dielne). Zamestnávateľ
ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov je podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z.z o službách
zamestnanosti je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 zákona v počte,
ktorý predstavuje 3,2%,z celkového počtu jeho zamestnancov.
Ak zamestnávateľ z rôznych príčin nemôže zamestnávať občana so zdravotným postihnutím, zákon
mu umožňuje plniť tento povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím aj
náhradným plnením.

Ponúkame splnenie tejto povinnosti v zmysle § 64a) citovaného zákona, a to výberom našich služieb a
výrobkov. Povinnosť zamestnávať občanov zo zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu
môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnanie takýchto občanov napr. v
chránených dielňach.Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je potrebné zadať zákazku
vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za
prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka. Celková cena práce v roku 2011 bola vyčíslená na 1034,27 € z toho
0,8 násobok činí nákup (pre rok 2012) vo výške 827 € + Dph (ak je firma platcom DPH). Využite našu
ponuku a splňte si povinnosť danú štátom, prostredníctvom našej reklamnej agentúry.
Znenie zákona PDF