KONTAKT
Sídlo firmy:
Ulica K.Kuzmányho 2130/8
984 01 Lučenec

Prevádzka:
Pet
öfiho 21
984 01 Lučenec

Tel.: 047/3810388
Mob.: 0903 288 166
e-mail: reklama@jplust.sk
Polep automobilov
Pri polepe automobilu môžete využiť miesto na Vašom automobile na propagácie svojej firmy.

Polep automobilu z rezanej fólie:

Pri tomto spôsobe sa jedná o rezanie textovej grafiky zo samolepiacej jednofarebnej fólie(v ponuke výber širokej škály farieb) a následnú aplikáciu na váš automobil nalepením.Používame samolepiace fólie AVERY 5-ročné.Tu je možné použiť aj reflexné fólie.

Polep kombináciou rezanej a tlačenej fólie:

Pri tomto spôsobe sa jedná o kombináciu rezanej textovej grafiky a digitálne tlačenej 3M fólie.Tlačená fólia je po natlačení grafiky laminovaná,čo zabraňuje mechanickému poškodeniu a predlžuje farebnú stálosť farieb.