KONTAKT
Sídlo firmy:
Ulica K.Kuzmányho 2130/8
984 01 Lučenec

Prevádzka:
Pet
öfiho 21
984 01 Lučenec

Tel.: 047/3810388
Mob.: 0903 288 166
e-mail: reklama@jplust.sk
Rezaná reklama
Tento typ reklamy je vyhotovený zo samolepiacej folie vyrezanej na rezacom zariadení (rezacom plotry) ,ktorá sa aplikuje na rôzne druhy podkladových materiálov. Reklama je vhodná do intriéru
a exteriéru.

Využíva sa na polep výkladov, označenie prevádzok, otváracie hodiny, reklamné tabule, vývesné šťíty, značenia, výstražné tabule, informačné systémy, orientačné tabule a iné.

Pri výrobe používame samolepiace fólie AVERY 3-ročné,
5-ročné. Reflexné fólie AVERY. Fólie imitujúce pieskované
a kryštalické sklo.

Podkladový materiál:
sklo, ľahčené PVC dosky ONGROFOAM, plexisklo, magnetické fólie, pozinkovaný, plech