KONTAKT
Sídlo firmy:
Ulica K.Kuzmányho 2130/8
984 01 Lučenec

Prevádzka:
Pet
öfiho 21
984 01 Lučenec

Tel.: 047/3810388
Mob.: 0903 288 166
e-mail: reklama@jplust.sk
Svetelná reklama
Na základe požiadavky zákazníka vyrobýme svetelné boxy na mieru.Konštrukcia pozostáva z pozinkovaných profilov,plexiskla a elektrického príslušenstva.Je možné si vybrať jednostranne alebo obojstranne svietiaci box.Na svetelný box sa následne výhotový polep s tlačenej alebo rezanej fólie.

Vykonávame aj následnú montáž svetelných boxov.